Valikko
Eurajoen Säästöpankkisäätiö
Eurajoen säästöpankkisäätiö -kuvituskuva

Säätiö

Säästöpankista Säästöpankkisäätiöksi

Eurajoen Säästöpankki päätettiin perustaa Eurajoen kuntakokouksen yksimielisellä päätöksellä 26.1.1892. Varsinaisen toimintansa Eurajoen Säästöpankki aloitti 2.1.1893.

Eurajoen Säästöpankkisäätiö sr. –niminen säätiö on perustettu 1.12.2021 Eurajoen Säästöpankin myytyä liiketoimintansa Oma Säästöpankki Oyj:lle. Pankin asiakkaat sekä henkilökunta siirtyivät Oma Säästöpankkiin, joka jatkaa Eurajoen Säästöpankin pankkitoimintaa ja historiaa Satakunnassa. Kaupassa Eurajoen Säästöpankkisäätiö sai vastikkeena yhteensä yli 20 miljoonaa Euroa.

Eurajoen Säästöpankkisäätiön on tarkoitus olla ns. ikiaikainen ja yliaikainen säätiö. Säätiön taloutta ja varoja hoidetaan huolellisesti ja kannattavasti siten, että säätiön varallisuus pitkällä aikavälillä kasvaa. Säätiön edun mukaista on, että säätiö kehittyy, menestyy ja kasvattaa varallisuuttaan, jolloin se kykenee entistä paremmin toteuttaman tarkoitustaan. Säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa ja varojen jakamista säätiön sääntöjen mukaan hoidetaan siten, että säätiö jakaa pitkällä aikavälillä vähintään puolet nettotuloksestaan säätiön säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin.

Säätiön tarkoituksena on erityisesti Satakunnan nykyisellä alueella säästäväisyyden sekä taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden, kulttuurin, liikunnan, tieteen, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen, säästöpankkitoiminnan edellytysten vahvistaminen ja sen perinteen vaaliminen sekä muu Satakunnan alueen elinvoimaisuuden vaaliminen ja edistäminen.

Hae avustusta