Valikko
Eurajoen Säästöpankkisäätiö
Eurajoen säästöpankkisäätiö -kuvituskuva

Avustusten haku

Avustusten haku ja hakemusmenettely

Hakuaika
Säätiöllä on jatkuva haku. Säätiön hallitus käsittelee euromääräisesti merkittävimmät hakemukset kahdesti vuodessa toukokuussa ja marraskuussa, jolloin hakemuksien on oltava toimitettuna hakemusjärjestelmään viimeistään edellisen kuukauden 15. päivänä. Päätökset avustusten saajille ilmoitetaan päätöksenteon jälkeen.

Hae nyt

Kenelle? - Hauhon Säästöpankkisäätiö

Kenelle?

Järjestöt, hankkeet, opiskelijat tai seurat voivat hakea apurahaa mm. yleishyödyllisiin tarkoituksiin, talouteen, kulttuuriin, tekniikkaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyen.

Hae nyt

hauhonspsaatio_miten

Miten?

Voit hakea avustusta täyttämällä sähköisen apurahan hakemuslomakkeen suoraan verkossa. Liitteet voi lisätä hakemukseen pdf-tiedostoina. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää.

Hae nyt

hauhonspsaatio_milloin

Milloin?

Säätiö vastaanottaa hakemuksia jatkuvasti ympäri vuoden ja käsittelee ne kokousaikataulunsa mukaisesti. Euromääräisesti merkittävät avustushakemukset käsittelemme kahdesti vuodessa.

Hae nyt

Apurahojen ja avustusten yleiset hakemusvaatimukset

 • Hakemukset on tehtävä Säätiön kotisivujen (Eurajoenspsaatio.fi-verkkosivun) kautta toimivassa verkkopalvelussa.
 • Kutakin hakijaa kohden hyväksytään vain yksi hakemus, mikä toteutus voi olla kestoltaan 1–3 vuotta. Haettava avustus tai apuraha on mahdollista jakaa eri käyttökohteisiin, jotka tulee eritellä hakemuksessa.
 • Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä peräkkäisinä vuosina samalle hakijalle.
 • Hakemuksen on kohdistuttava tulevaan, ei menneeseen toimintaan.
 • Hakemuskohde on nimettävä lyhyesti ja ymmärrettävästi.
 • Säätiön tuki ei lähtökohtaisesti voi olla hakemuskohteen ainoa rahoituslähde. Muilta rahoittajilta haetut tai saadut avustukset tai apurahat ja oma varainhankinta on mainittava hakemuksessa.
 • Hakemusliitteiden on oltava pdf-muotoisia tiedostoja. Monisivuisen asiakirjan (esim. tilinpäätös) on oltava yhtenä tiedostona.
 • Puutteellisesti täytettyä tai puutteellisin liittein varustettua hakemusta ei käsitellä.
 • Eurajoen Säästöpankkisäätiöllä on oikeus pyytää täydentämään hakemusta, jolloin täydentäminen on tehtävä 1 kk:n aikana täydennyspyynnöstä
 • Säätiö edellyttää kaikilta tukea saaneilta tahoilta viestimään siitä aktiivisesti omissa informaatiokanavissaan.

Tee hakemus

Hakemukset

Avustus- tai apurahahakemus tehdään ja lähetetään liitteineen sähköisellä hakulomakkeella.

Avustushakemukseen vaadittavat liitteet:
 • selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta
 • kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma
 • jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä
 • toiminnantarkastuskertomus
Apurahahakemukseen vaadittavat liitteet:
 • kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma
 • tiedot mahdollisista muista rahoittajista
 • hakijan tieteelliset julkaisut
 • työn ohjaajan lausunto sekä suositukset
 • hakijan / työryhmän jäsenten CV:t

Avustushakemus

 • Hakemuksen tekijän on oltava hallituksen jäsen tai hallituksen valtuuttama edustaja. Hakijan asema tai valtuutus on ilmettävä hakemuksesta.
 • Avustusta voi hakea alaosastonsa /-jaostonsa toimintaan, mikäli sen kirjanpito on erotettavissa.
 • Haettaessa avustusta yleistoiminnasta poikkeavaan toimintaan tai hankkeeseen, on hakemukseen liitettävä kyseistä toimintaa tai hanketta koskeva suunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.
 • Hakemukseen on liitettävä viimeksi (ennen hakuaikaa) päättyneeltä tilikaudelta virallinen (toimessa olevan päätösvaltaisen hallituksen allekirjoittama ja tilintarkastusmerkinnöin varustettu) tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnan-/tilintarkastajan antama kertomus.
 • Hakemukseen on liitettävä hakemuksen kohteena olevaa vuotta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio.  Mikäli hakuaikana ei ole käytettävissä vahvistettua suunnitelmaa ja arviota, on hakemukseen liitettävä vapaamuotoinen kuvaus tulevasta toiminnasta ja arvio sen taloudesta.

Tee hakemus

Apurahahakemus

 • Suunnitelma hakemuskohteena olevasta toiminnasta on eriteltävä hakemuksessa tai sen liitteessä, esimerkiksi urheilijan on selvitettävä tavoitteensa sekä harjoittelu- ja kilpailusuunnitelmansa.
 • Hakemukseen on liitettävä vapaamuotoinen kuvaus hakijan aikaisemmasta toiminnasta ja saavutuksista.
 • Hakemuksessa mainitun, hakijan harjoittelua ohjaavan ja valvovan opettajan tai valmentajan lausunto on liitettävä hakemukseen.
 • Urheiluseuraan kuuluvan hakijan on liitettävä hakemukseensa myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan suositus.
 • Hakemuksessa mainitun mahdollisen muun suosittelijan tai lausunnonantajan suositus tai lausunto on liitettävä hakemukseen.
 • Hakijan on varmistettava lausunnonantajalta tai suosittelijalta etukäteen, voiko hänen tietonsa kirjata suosittelijana säätiön apurahajärjestelmään.

Tee hakemus

Alla oleviin kohteisiin Eurajoen Säästöpankkisäätiö ei myönnä avustuksia

 • Poliittinen toiminta
 • Ay-toiminta
 • Uskonnollinen toiminta
 • Yritysten perusliiketoiminta
 • Yksityishenkilöiden sosiaaliperusteinen tukeminen
 • Säätiön tarkoituksen painopisteenä ei myöskään ole valtion tai kuntien lakisääteisiin tehtäviin ja kustannuksiin osallistuminen

Tee hakemus